SQL Server

Naše školenia SQL Serveru patria medzi špičku na českom a slovenskom trhu. Všetky školenia vedie lektor s 13-ročnou praxou v SQL Serveri, plne certifikovaný Microsoftom pre verzie 2012 a 2008. Všetky školenia je možné realizovať v slovenskom aj anglickom jazyku. Kvôli rozsiahlosti zoznamu ponúkaných školení sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

Správa SQL Servera
SQL Server 2012/2008 – Administrácia
SQL Server 2012/2008 – Pokročilá administrácia
SQL Server 2012/2008 pre skúsených Oracle administrátorov
Kurz prežitia v SQL Serveri 2012/2008
Indexy v SQL Serveri 2012/2008/2005
Prechod na SQL Server 2008/R2
Prechod na SQL Server 2012
Zálohovanie a obnova v SQL Serveri 2012/2008
Vysoká dostupnosť v SQL Serveri 2008/2005
Komplexné zabezpečenie SQL Servera 2012/2008
Optimalizácia výkonu SQL Servera 2012/2008
Pokročilá optimalizácia výkonu SQL Servera 2012/2008

Programovanie v SQL Serveri
Jazyk SQL – multiplatformový kurz
Základy SQL jazyka v SQL Serveri 2012/2008
Pokročilé programovanie v SQL Serveri 2012/2008
XML v SQL Serveri 2012/2008
Pokročilá analýza dát v SQL Serveri 2012/2008
Optimalizácia výkonu SQL Servera 2012/2008
Pokročilá optimalizácia výkonu SQL Servera 2012/2008

Business Intelligence v SQL Serveri
Prehľad Business Intelligence v SQL Serveri 2012/2008
Business Intelligence v prostredí MS SQL Server 2012
Self-service business intelligence v SQL Serveri 2012
Analysis Services 2012/2008 – OLAP kocky a data mining
Analysis Services 2012/2008 – pre pokročilých
Analysis Services 2012 – Tabular Model
Jazyk MDX – multiplatformový kurz
Integration Services 2012/2008 – dátové sklady, ETL a integrácia systémov
Integration Services 2012/2008 – pre pokročilých
Reporting Services v SQL Serveri 2012/2008
Prechod na SQL Server 2012 – novinky v Business Intelligence

Ostatné
MS Access – Migrácia dát na SQL Server
Excel – Tvorba OLAP kociek v PowerPivot a jazyk DAX
Excel – Pokročilá analýza dát v PowerPivot pre analytikov a controlling
Praktický návrh relačných databáz
Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-432: SQL Server 2008 Database Administrator
Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70-450: SQL Server 2008 Database Administrator
Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-433: SQL Server 2008 Database Developer
Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70-451: SQL Server 2008 Database Developer
Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-448: SQL Server 2008 Business Intelligence Developer
Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70-452: SQL Server 2008 Business Intelligence Developer