Prechod na SQL Server 2008/R2

Cieľ kurzu:
Kurz je určený pre správcov a vývojárov v SQL Serveri, ktorí už majú skúsenosti s niektorou s jeho predchádzajúcich verzií, a plánujú prejsť na verziu 2008 alebo 2008 R2. Naučia sa, ako hladko prejsť na najnovšiu verziu, aké sú novinky v SQL Serveri 2008, a ako im tieto novinky pomôžu spraviť ich každodennú prácu lepšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie. Taktiež sa dozvedia nové možnosti škálovateľosti výkonu SQL Servera a jeho komponentov.

Vstupné požiadavky:
Základy správy SQL Servera 2000 alebo 2005, ideálne aj základy správy Windows serverov.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Novinky v nástrojoch SQL Servera 2008

 • SQL Server Management Studio a Intellisense
 • PowerShell provider
 • Konfigurácia cez facety

Prechod na SQL Server 2008

 • Upgrade zo starších verzií
 • Side-by-side migrácia
 • Upgrade riešení vysokej dostupnosti (voliteľné)

Nové vlastnosti indexov

 • Filtrované indexy a štatistiky
 • Indexované (materializované) pohľady
 • Full-text indexy, XML indexy, geografické (spatial) indexy
 • Skryté nové optimalizácie SQL Servera, ktoré využívajú indexy

Novinky v správe dát

 • Nové dátové typy – rowversion, hierarchyid, geography, geometry, date/time/offset, xml
 • FILESTREAM
 • Sparse columns (riedke stĺpce)
 • Kompresia dát v tabuľkách, kompresia backupov
 • Partitioning a partition switching, expresná archivácia dát
 • Change Tracking a Change Data Capture (CDC)

Novinky v zabezpečení

 • Zmeny v zabezpečení oproti predošlým verziám
 • Extensible Key Management
 • Transparent Database Encryption – TDE
 • Common Criteria compliance
 • SQL Server C2 Audit

Hromadná správa SQL Serverov

 • Správa použitím politík SQL Servera
 • Central Management Servers

Riešenie problémov

 • Activity Monitor
 • Dynamic Management Views – čo sa deje s SQL Serverom
 • Plan Guides, Resource Governor a Data Collector
 • SQL Server Extended Events

Novinky v Analysis Services, Integration Services a Reporting Services

 • Nová funkcionalita v OLAP kockách a data miningu
 • Upgrade z DTS na Integration Services
 • Import a export dát, profilácia dát
 • Významné zmeny v architektúre Reporting Services
 • Novinky v Reporting Services 2008/R2

Ostatné novinky (voliteľné)

 • Novinky v SQL Serveri 2005
 • Database Mail
 • Novinky v replikácii, peer-to-peer replication
 • Novinky vo vysokej dostupnosti
 • Novinky v Transact-SQL
 • Zlepšenia vo full-textovom vyhľadávaní
 • Utility Control Points
 • StreamInsight
 • Master Data Services