Naše služby

Naše služby Benefity pre Vás
Optimalizácia databáz a aplikácií – Okamžité reakcie aplikácií na akcie používateľov (žiadne čakanie),
– Ušetrenie výdavkov na nákup výkonnejšieho hardvéru,
– Maximálne využitie existujúcich IT zdrojov,
– Spokojnejší užívatelia a klienti,
– Použitie uvoľneného výkonu na ďalšie aplikácie a služby.
Riešenia Business Intelligence – Okamžitý prehľad o tom, čo sa deje vo Vašej firme, v súvislostiach,
– Plne flexibilné reporty a analýzy s okamžitým zobrazením,
– Nájdenie skrytých súvislostí vo Vašej firme, medzi Vami a Vašimi zákazníkmi, a ich správaním, predpovedanie trendov,
– Maximalizácia zisku pri predaji a marketingu Vašich produktov a služieb,
– Rapídne zníženie záťaže Vašich systémov.
IT školenia – Ušetrenie času Vašich zamestnancov pri zoznamovaní sa s novým softvérom,
– Objavenie všetkých možností Vášho softvéru a zvýšenie produktivity zamestnancov,
– Okamžitá a sebavedomá aplikovateľnosť poznatkov v praxi.
Vývoj a správa aplikácií na mieru – Aplikácie presne podľa Vašich predstáv,
– Plné prispôsobenie Vašej firme, Vašim klientom a ich požiadavkám,
– Rýchle úpravy a doplnenia funkčnosti,
– Plná kontrola nad Vašimi aplikáciami a dátami.
Elektronizácia a automatizácia firemných procesov – Odbúranie prebytočnej administratívy a rutinných činností,
– Urýchlenie a zlacnenie procesov vo firme,
– Modernejšie služby (elektronické faktúry, digitálne archívy, SMS notifikácia, …),
– Rýchlejšie a dostupnejšie služby pre Vašich klientov.
  • pomôžeme Vám znížiť Vaše náklady – efektívnejším využívaním existujúcich IT zdrojov, ako aj automatizáciou a elektronizáciou procesov,
  • pomôžeme Vám získať čas a zvýšiť produktivitu – zautomatizujeme maximum rutinnej práce, ktorú každodenne vykonávajú Vaši zamestnanci. Sprístupníme Vám Vaše informácie kedykoľvek, kdekoľvek a v akejkoľvek forme. Umožníme Vám zdieľať informácie medzi rôznymi oddeleniami, či medzi Vami a Vašimi zákazníkmi. Tým Vám ušetríme čas pri ich neustálom zisťovaní a dohľadávaní, a pomôžeme Vám lepšie sa rozhodovať pri každodenných úlohách. Zároveň zabezpečíme, aby sa citlivé informácie nedostali k nepovolaným osobám,
  • pomôžeme Vám zvýšiť zisk a podporiť predaj – realizáciou rôznych nápadov na podporu predaja, analýzou trhu a Vašich informácií, komfortnejšími službami pre Vašich zákazníkov, či kombináciou spolu s predchádzajúcimi bodmi,
  • pomôžeme Vám zrýchliť poskytovanie služieb a informácií zákazníkom – elektronizáciou, automatizáciou, elimináciou zbytočných operácií, internetovými aplikáciami pre zákazníkov, či integráciou s rôznymi prenosnými zariadeniami. Vďaka tomu uspokojíme informačné potreby Vašich klientov v najkratšom možnom čase,
  • pomôžeme Vám zvýšiť spokojnosť zákazníkov – spokojný zákazník bude opakovane kupovať Vaše produkty a služby, a odporučí Vás svojim známym, čo znamená ďalší biznis, získaný automaticky a bez dodatočných nákladov na získavanie zákazníkov.