Záruky pre Vás

  • načas alebo zadarmo – ak Vám nestihneme dodať dohodnuté práce alebo softvér načas, dostanete ich zadarmo! Vieme, že neskoré dodávky často pripravia klientov o viac peňazí a príležitostí, ako je cena samotného softvéru. Preto je našou prioritou dodať Vám všetko načas, presne tak, ako ste si to želali.
  • celoživotná záruka na softvér – u nás máte zadarmo opravu všetkých chýb, ktoré nájdete, počas celého života softvéru. Za objednanú funkcionalitu preto vždy platíte iba raz.