Objednávka školenia

Pre objednanie školenia pošlite prosím objednávku e-mailom na adresu info@smartpeople.sk. V objednávke uveďte meno, adresu a identifikačné údaje firmy, mená účastníkov, názov a termín školenia.

Potvrdením objednávky vzniká zmluvný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom Smart People, spol. s r. o..

Pre bližšie informácie nás kontaktujte. Taktiež nás kontaktujte, ak Vám ponúkané termíny nevyhovujú, pokúsime sa nájsť náhradné riešenie.

V prípade neúčasti prihlásených účastníkov sa účastnícky poplatok nevracia. Odberateľ má nárok poslať náhradných účastníkov. Pri odhlásení záväzne prihlásených účastníkov zo školenia účtujeme nasledovné storno poplatky:
– 0% pri viac ako 14 dní pred termínom školenia
– 20% pri 7 – 14 dní pred termínom školenia
– 30% pri 3 – 6 dní pred termínom školenia
– 50% pri 1 – 2 dni pre termínom školenia

Potvrdenie o zaplatení je potrebné zaslať e-mailom alebo predložiť osobne pred začatím školenia.

Smart People, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmeny lektora, termínu a miesta konania školenia v prípade nepredvídaných okolností, o čom odberateľa včas oboznámi. Ďalej si vyhradzuje právo zrušiť verejné školenie pri nízkom počte prihlásených účastníkov.