Business Intelligence

Analyzujte terabajty dát za zlomok sekundy! Business Intelligence riešenia boli vyvinuté pre stredný a vyšší manažment, ktorý potrebuje denne sledovať chod firmy, a získané údaje rýchlo porovnávať voči predchádzajúcim obdobiam, sledovať trendy či odhaľovať skryté súvislosti vo firme. Takisto analyzovať údaje z rôznych pohľadov (podľa období, produktov, klientov, obchodníkov, atď.) a ich kombinácií, bez obmedzení na komplexnosť či detailnosť analyzovaných informácií. A to všetko bez čakania, interaktívne a s aktuálnymi údajmi.

Naše riešenia Business Intelligence Vám pomôžu v nasledovných oblastiach:

Riadenie firmy

 • Sledovanie trendov – vizualizácia a ich predpovedanie,
 • KPI – sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti,
 • Vlastné interaktívne reporty bez obmedzení.

Podpora predaja a marketingu

 • Sledovanie a vyhodnocovanie predaja podľa ľubovoľnej kombinácie kritérií,
 • Odhaľovanie nákupného správania zákazníkov,
 • Maximalizácia zisku (najefektívnejšie upselly, downselly a crossselly) a integrácia s predajnými kanálmi,
 • Predpovede predajnosti a efektívnosti marketingových kampaní.

Komplexné analýzy

 • Klasifikácia zákazníkov, udalostí či dokumentov na skupiny,
 • Dolovanie nových informácií a vzťahov z firemných a externých dát, a z dokumentov,
 • Analýza správania zamestnancov, klientov a dodávateľov,
 • Minimalizácia nákladov a maximalizácia zisku.

Kontaktujte nás na tejto stránke a zistite, ako Vám tieto riešenia pomôžu.