Služby na mieru

 • riešenia presne podľa Vašich predstáv,
 • plné prispôsobenie Vašej firme, Vašim klientom a ich požiadavkám,
 • rýchle úpravy a doplnenia funkčnosti,
 • plná kontrola nad Vašimi aplikáciami a dátami.

Klientom vieme zabezpečiť individuálny prístup najmä v týchto oblastiach:

Vývoj a správa informačných systémov na mieru

 • informačné systémy na platforme Microsoft .NET, SQL Server a Oracle,
 • prispôsobenie sa akýmkoľvek požiadavkám z Vašej strany, zo strany klientov alebo legislatívy, neobmedzená rozšíriteľnosť,
 • odstránenie rutinných činností Vašich zamestnancov,
 • systémy, ktoré “padnú do ruky”, bez nutnosti zaškoľovania užívateľov do ich ovládania,
 • plná kontrola nad Vašimi aplikáciami a dátami.

Integrácia systémov

 • vzájomné prepojenie systémov od rôznych dodávateľov,
 • eliminácia duplicitného zadávania údajov do viacerých systémov,
 • automatizované spracovanie údajov naprieč všetkými systémami.

IT školenia

 • ušetrenie času Vašich zamestnancov pri zoznamovaní sa s novým softvérom,
 • ušetrenie prostriedkov na zásahy špecialistov,
 • objavenie všetkých možností Vášho softvéru a zvýšenie produktivity zamestnancov,
 • okamžitá a sebavedomá aplikovateľnosť poznatkov v praxi.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tejto stránke.