SQL Server 2012/2008 – Pokročilá administrácia

Úroveň: pokročilí

Vstupné požiadavky: základy správy Windows serverov, skúsenosti so správou SQL Servera

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre administrátorov, ktorí už poznajú základnú správu SQL Servera, a chcú sa naučiť pokročilé možnosti práce s databázovým enginom, a spoznať všetky komponenty SQL Servera.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Full-text indexy

 • Full-textové vyhľadávanie v SQL Serveri
 • Vytváranie a správa full-text indexov
 • Použitie predikátov CONTAINS a FREETEXT
 • Použitie full-text funkcií
 • Rozdiely medzi full-text funkciami a predikátmi
 • Kombinovanie full-textu s SQL dotazmi

Pokročilá správa dát

 • Partíciové funkcie a schémy
 • Partitioning tabuliek a indexov
 • Dotazovanie sa na dáta v partíciách
 • Správa partícií
 • Partition switching – expresný presun dát medzi tabuľkami
 • Kompresia dát, indexov a ich partícií
 • Filestream – binárne dáta v súboroch na disku
 • Tabuľky FileTable
 • Change tracking a Change Data Capture
 • Pokročilé nastavenia databáz a servera

Správa serverov použitím politík

 • Vytváranie a vynucovanie politík
 • Central Management Server – hromadná správa serverov
 • Import a export politík

Pokročilá obnova dát

 • Online Restore operácie
 • Page restore
 • Filegroup a file restore
 • Piecemeal restore
 • Fast recovery

Nepretržitá dostupnosť

 • Riešenia nepretržitej dostupnosti v SQL Serveri
 • Failover clustering
 • AlwaysOn Availability Groups (2012)
 • Database mirroring
 • Log shipping
 • Hot add memory a CPU

Riešenie problémov a optimalizácia výkonu

 • Riešenie problémov s SQL Servrom a DMV
 • SQL Profiler a SQL Diag – nahrávanie workloadu
 • Database Engine Tuning Advisor – automatický tuning
 • Resource Governor – obmedzovanie prostriedkov pre aplikácie
 • Data Collector a Utility Control Points
 • Extended events
 • Dedicated admin connection – DAC
 • Plan guides

Replikácia

 • Prehľad replikácie v SQL Servri
 • Typy a modely replikácie
 • Implementácia a konfigurácia replikácie
 • Vytváranie replikačných publikácií a subscriptions
 • Snapshot, merge a transakšná replikácia
 • Peer-to-Peer transakčná replikácia
 • HTTP Merge Replication
 • Heterogénna replikácia s Oracle a DB2

Ostatné komponenty SQL Servera

 • Analysis Services –OLAP kocky a data mining
 • Reporting Services – reporting
 • PowerPivot a Power View – self-service analýzy
 • Integration Services – data warehousing a ETL
 • StreamInsight
 • Master Data Services
 • Data Quality Services
 • SQL Azure – SQL Server v cloude
 • PowerShell provider
 • Service Broker – asynchrónna komunikácia
 • Natívne web services

 

 

Úroveň: pokročilí

Vstupné požiadavky: základy správy Windows serverov, skúsenosti so správou SQL Servera

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre administrátorov, ktorí už poznajú základnú správu SQL Servera, a chcú sa naučiť pokročilé možnosti práce s databázovým enginom, a spoznať všetky komponenty SQL Servera.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Full-text indexy

· Full-textové vyhľadávanie v SQL Serveri

· Vytváranie a správa full-text indexov

· Použitie predikátov CONTAINS a FREETEXT

· Použitie full-text funkcií

· Rozdiely medzi full-text funkciami a predikátmi

· Kombinovanie full-textu s SQL dotazmi

Pokročilá správa dát

· Partíciové funkcie a schémy

· Partitioning tabuliek a indexov

· Dotazovanie sa na dáta v partíciách

· Správa partícií

· Partition switching – expresný presun dát medzi tabuľkami

· Kompresia dát, indexov a ich partícií

· Filestream – binárne dáta v súboroch na disku

· Tabuľky FileTable

· Change tracking a Change Data Capture

· Pokročilé nastavenia databáz a servera

Správa serverov použitím politík

· Vytváranie a vynucovanie politík

· Central Management Server – hromadná správa serverov

· Import a export politík

Pokročilá obnova dát

· Online Restore operácie

· Page restore

· Filegroup a file restore

· Piecemeal restore

· Fast recovery

Nepretržitá dostupnosť

· Riešenia nepretržitej dostupnosti v SQL Serveri

· Failover clustering

· AlwaysOn Availability Groups (2012)

· Database mirroring

· Log shipping

· Hot add memory a CPU

Riešenie problémov a optimalizácia výkonu

· Riešenie problémov s SQL Servrom a DMV

· SQL Profiler a SQL Diag – nahrávanie workloadu

· Database Engine Tuning Advisor – automatický tuning

· Resource Governor – obmedzovanie prostriedkov pre aplikácie

· Data Collector a Utility Control Points

· Extended events

· Dedicated admin connection – DAC

· Plan guides

Replikácia

· Prehľad replikácie v SQL Servri

· Typy a modely replikácie

· Implementácia a konfigurácia replikácie

· Vytváranie replikačných publikácií a subscriptions

· Snapshot, merge a transakšná replikácia

· Peer-to-Peer transakčná replikácia

· HTTP Merge Replication

· Heterogénna replikácia s Oracle a DB2

Ostatné komponenty SQL Servera

· Analysis Services –OLAP kocky a data mining

· Reporting Services – reporting

· PowerPivot a Power View – self-service analýzy

· Integration Services – data warehousing a ETL

· StreamInsight

· Master Data Services

· Data Quality Services

· SQL Azure – SQL Server v cloude

· PowerShell provider

· Service Broker – asynchrónna komunikácia

· Natívne web services

Úroveň: pokročilí

Vstupné požiadavky: základy správy Windows serverov, skúsenosti so správou SQL Servera

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre administrátorov, ktorí už poznajú základnú správu SQL Servera, a chcú sa naučiť pokročilé možnosti práce s databázovým enginom, a spoznať všetky komponenty SQL Servera.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Full-text indexy

 • Full-textové vyhľadávanie v SQL Serveri
 • Vytváranie a správa full-text indexov
 • Použitie predikátov CONTAINS a FREETEXT
 • Použitie full-text funkcií
 • Rozdiely medzi full-text funkciami a predikátmi
 • Kombinovanie full-textu s SQL dotazmi

Pokročilá správa dát

 • Partíciové funkcie a schémy
 • Partitioning tabuliek a indexov
 • Dotazovanie sa na dáta v partíciách
 • Správa partícií
 • Partition switching – expresný presun dát medzi tabuľkami
 • Kompresia dát, indexov a ich partícií
 • Filestream – binárne dáta v súboroch na disku
 • Tabuľky FileTable
 • Change tracking a Change Data Capture
 • Pokročilé nastavenia databáz a servera
 • Vytváranie a vynucovanie politík
 • Central Management Server – hromadná správa serverov
 • Import a export politík
 • Online Restore operácie
 • Page restore
 • Filegroup a file restore
 • Piecemeal restore
 • Fast recovery
 • Riešenia nepretržitej dostupnosti v SQL Serveri
 • Failover clustering
 • AlwaysOn Availability Groups (2012)
 • Database mirroring
 • Log shipping
 • Hot add memory a CPU
 • Riešenie problémov s SQL Servrom a DMV
 • SQL Profiler a SQL Diag – nahrávanie workloadu
 • Database Engine Tuning Advisor – automatický tuning
 • Resource Governor – obmedzovanie prostriedkov pre aplikácie
 • Data Collector a Utility Control Points
 • Extended events
 • Dedicated admin connection – DAC
 • Plan guides
 • Prehľad replikácie v SQL Servri
 • Typy a modely replikácie
 • Implementácia a konfigurácia replikácie
 • Vytváranie replikačných publikácií a subscriptions
 • Snapshot, merge a transakšná replikácia
 • Peer-to-Peer transakčná replikácia
 • HTTP Merge Replication
 • Heterogénna replikácia s Oracle a DB2
 • Analysis Services –OLAP kocky a data mining
 • Reporting Services – reporting
 • PowerPivot a Power View – self-service analýzy
 • Integration Services – data warehousing a ETL
 • StreamInsight
 • Master Data Services
 • Data Quality Services
 • SQL Azure – SQL Server v cloude
 • PowerShell provider
 • Service Broker – asynchrónna komunikácia
 • Natívne web services

Správa serverov použitím politík

Pokročilá obnova dát

Nepretržitá dostupnosť

Riešenie problémov a optimalizácia výkonu

Replikácia

Ostatné komponenty SQL Servera