Vysoká dostupnosť v SQL Serveri 2008/2005

Cieľ kurzu: Oboznámiť administrátorov a vývojárov v SQL Servera s technológiami vysokej a nepretržitej dostupnosti SQL Servera. Zahŕňa rôzne ochranné mechanizmy SQL Servera zamerané na čo najvyššiu dostupnosť databáz, ktoré zaisťujú, aby aj v prípade poruchy servera nebola ohrozená plynulá prevádzka firemných informačných systémov.

Vstupné požiadavky: Pochopenie dôvodov, prečo firmy potrebujú nepretržitú prevádzku SQL Servera. Výhodou sú znalosti SQL Servera na úrovni mierne pokročilý.

Trvanie: 1 deň

Obsahová náplň:

Možnosti vysokej dostupnosti v SQL Serveri

 • Prehľad možností vysokej dostupnosti
 • Výber vhodného riešenia dostupnosti

Failover Clustering – pre náročných

 • Prehľad failover clusteringu
 • Oblasť ochrany failover clusteringom a jeho limity
 • Požiadavky na implementáciu
 • Upgrade na failover clustering z ostatných riešení vysokej dostupnosti

Database Mirroring – zrkadlenie databáz

 • Prehľad database mirroringu
 • Oblasť ochrany mirroringom a jeho limity
 • Možnosti nastavenia zrkadlenia databáz
 • Prechod na mirroring z iných riešení vysokej dostupnosti

Log Shipping – lacné riešenie

 • Prehľad možností log shippingu
 • Oblasť ochrany log shippingom a jeho limity
 • Prechod na log shipping z iných riešení vysokej dostupnosti

Replikácia – doplnková ochrana

 • Prehľad možností replikácie v SQL Serveri
 • Využitie replikácie na dodatočné zaistenie vysokej dostupnosti

Kombinácia technológií vysokej dostupnosti

 • Slabiny jednotlivých technológií vysokej dostupnosti
 • Maximalizácia vysokej dostupnosti kombináciou viacerých technológií