Zálohovanie a obnova v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ kurzu: Zoznámiť administrátorov a vývojárov v SQL Servera s možnosťami zálohovania databáz a obnovy databáz zo záloh. Prejdeme si, ako fungujú zálohy SQL Servera, a pred čím všetkým vedia zálohy ochrániť dáta v databázach. Druhá časť sa venuje možnostiam obnovy zo záloh, vrátane pokročilých možností ako obnova databázy do zvoleného bodu v čase, obnova poškodenej dátovej stránky, či obnova databáz počas prevádzky. Súčasťou seminára je aj návrh optimálnej stratégie obnovy.

Vstupné požiadavky: základy databáz

Trvanie: 1 deň

Obsahová náplň:

Zálohovanie databáz

 • Základné spôsoby zálohovania databáz (Full, Differential, Transaction Log)
 • Záloha jednotlivých súborov a ich skupín
 • Kombinácia viacerých typov záloh
 • Zrkadlenie záloh
 • Kompresia záloh
 • Šifrovanie záloh
 • Automatizácia záloh
 • Testovanie použiteľnosti záloh
 • Pred čím Vás zálohy neochránia

Obnova databáz zo záloh

 • Základná obnova databáz zo záloh
 • Obnova databáz do bodu v čase
 • Obnova iba časti databázy
 • Online obnova počas prevádzky
 • Obnova poškodenej dátovej stránky

Stratégia obnovy

 • Stratégia zálohovania vs. stratégia obnovy
 • Návrh a implementácia stratégie obnovy
 • Testovanie, vyhodnocovanie a vylepšovanie navrhnutej stratégie