Analysis Services 2012 – Tabular Model

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť SQL Servera

Cieľ kurzu: Naučiť účastníkov vytvárať zjednodušenú alternatívu OLAP kociek v tabulárnom režime Analysis Services. Účastníci sa naučia vytvárať a spravovať serverové (SSAS Tabular) aj standalone modely (PowerPivot), dotazovať sa v jazyku DAX na tieto modely, a optimalizovať ich výkon. Súčasťou kurzu je aj integrácia so SharePointom a reportovacím nástrojom Power View. Účastníci sa tiež naučia, kedy je vhodnejšie použiť tabulárny model, a kedy tradičné OLAP kocky, či ako previesť OLAP kocky na tabulárny model. Vhodné pre účastníkov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho implementovať technológiu podobnú OLAP kockám vo firme, ale chcú sa vyhnúť komplikovaným riešeniam.

Trvanie: 2 dni

Obsah kurzu:

Úvod do tabulárneho modelu

 • BI sémantický model – BISM
 • Rozdiely BISM oproti UDM
 • OLAP kocky vs. tabulárny model
 • Inštalácia Analysis Services v tabulárnom móde
 • Inštalácia PowerPivotu 2.0

Vytváranie tabulárnych riešení

 • Vytvorenie tabular projektu pre Analysis Services
 • Vytvorenie tabular modelu v PowerPivot 2.0 pre Excel
 • Import dát z dátových zdrojov
 • Nastavenia tabular projektu a PowerPivotu
 • Prepojenie dát z viacerých tabuliek a relácie
 • Používanie číselníkov
 • Diagramové zobrazenie
 • Skrývanie systémových stĺpcov
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Predvolené formátovanie údajov
 • Analýza modelu v Exceli

Pokročilá funkcionalita

 • Hierarchie
 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Vytváranie KPI – Key Performance Indicators
 • Vypočítané stĺpce
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Perspektívy
 • Prevod existujúcich OLAP kociek na tabulárny mód
 • Optimalizácia výkonu riešenia
 • Partitioning dát
 • In-memory vs. DirectQuery mód

Vlastné kalkulácie v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami
 • Execution Context, Filter Context a Row Context
 • Optimalizácia dotazov

Nasadenie riešenia

 • Nasadenie tabular modelu na server Analysis Services
 • Prepojenie tabular modelu na SharePoint 2010/2013
 • Nasadenie PowerPivotu na SharePoint 2010/2013
 • Prevod PowerPivotu na tabulárny projekt Analysis Services
 • Processing tabulárnych databáz, tabuliek a partícií
 • Reportovanie z tabulárneho modelu v Power View
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Využitie MDX dotazov v režime DAX
 • Údržba tabulárnych modelov a projektov
 • Inkrementálne nasadzovanie a processing
 • Záloha a obnovenie databáz, detach a attach
 • Synchronizácia databáz
 • Zabezpečenie tabular modelov
 • ReadOnly a ReadWrite mód
 • Workspace databáza