MS Access – Migrácia dát na SQL Server

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť prostredia MS Access

Cieľ kurzu: Oboznámiť účastníkov so spôsobmi, ako bezpečne premigrovať dáta z Accessu do SQL Serveru, a využiť rýchle spracovanie veľkých tabuliek v SQL Serveri pre svoje Access aplikácie. Účastníci sa dozvedia, ako pripraviť samotnú migráciu, aké nástroje je najvhodnejšie použiť, a ako riešiť problémy po migrácii. Druhá časť kurzu je venovaná úvodu do SQL Servera, jeho funkcionality, pokročilejšiemu dotazovaniu sa a základom programovania v databázach.

Trvanie: 2 dni

Obsah kurzu:

Úvod do migrácie

 • Dôvody prechodu z Accessu na SQL Server
 • Porovnanie Accessu a SQL Serveru
 • Výber migračnej stratégie
 • Výber migračných nástrojov
 • Spôsoby migrácie
 • Testovanie a verifikácia po migrácii
 • Dokumentácia migrácie

Nástroje pre migráciu

 • Access Upsizing Wizard
 • SQL Server Migration Assistant
 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server Integration Services
 • Čo sa nepremigruje automaticky

Problémy pri migrácii

 • Nekompatibilné dátové typy
 • Správne mapovanie accessovských typov na SQL Server
 • Prepísanie výrazov
 • Príprava mien objektov
 • Mapovanie vlastností Access tabuliek na funkcionalitu MS SQL
 • Funkcionalita Accessu nepodporovaná v SQL Serveri
 • Nepodporované VBA funkcie
 • Úprava nefunkčných formulárov, reportov a dotazov po migrácii
 • Prepísanie SQL dotazov na využitie rýchleho spracovania v MS SQL
 • Manuálny prenos údajov pomocou Import/Export Wizarda
 • Manuálny prenos údajov pomocou Integration Services
 • Riešenie ďalších rôznych problémov po migrácii

Verifikácia po migrácii

 • Verifikácia schémy
 • Verifikácia správnosti prenesených dát

Úvod do SQL Servera

 • Úvod do SQL Servera
 • Prehľad komponentov a funkcionality SQL Servera
 • Architektúra SQL Servera
 • Vytváranie databáz
 • Vytváranie tabuliek a schém
 • Dátové typy SQL Servera
 • Implementácia dátovej integrity – primárne a cudzie kľúče, obmedzenia
 • Vytváranie indexov
 • Bezpečnosť v SQL Serveri – loginy, užívatelia a role
 • Šifrovanie dát
 • Transakcie

Pokročilé dotazovanie v SQL Serveri

 • Spájanie dát z viacerých tabuliek – JOINy
 • Poddotazy
 • Agregačné funkcie
 • Práca s dátumom a časom
 • Analytické funkcie
 • Full-textové vyhľadávanie
 • Riešenie problémov s dlhotrvajúcimi dotazmi

Programovanie v SQL Serveri

 • Práca s premennými
 • Podmienené príkazy a cykly
 • Vytváranie pohľadov, funkcií a uložených procedúr
 • Práca s kurzormi
 • Spracovanie chýb