SQL Server 2012/2008 – Administrácia

Úroveň: začiatočníci až mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: základy správy Windows serverov, aspoň teoretické základy databáz a jazyka SQL

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre začínajúcich administrátorov, ktorí sa potrebujú rýchlo naučiť spravovať SQL Server a riešiť bežné problémy s ním, pretože jeho správa nie je hlavnou náplňou ich práce.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Inštalácia a konfigurácia SQL Servera

 • Príprava inštalácie, hardvéru a operačného systému
 • Inštalačný proces
 • Upgrade z predchádzajúcich verzií
 • Poinštalačné kontroly a konfigurácia

Správa databáz

 • Plánovanie implementácie databáz
 • Vytváranie databáz
 • Vytváranie a správa súborových skupín
 • Konfigurovanie a správa databáz
 • Databázové schémy

Vytváranie a správa tabuliek

 • Vytváranie tabuliek
 • Natívne dátové typy SQL Servra
 • Stĺpce a ich vlastnosti
 • Užívateľsky definované typy a dátové typy

Správa dátovej integrity

 • Úvod do dátovej integrity
 • Dátové obmedzenia – constraints
 • Triggery
 • Cudzie kľúče – foreign keys
 • Transakcie

Správa indexov

 • Architektúra indexov v SQL Serveri
 • Vytváranie clustered a non-clustered indexov
 • Included columns v indexoch
 • Filtrované indexy
 • Fragmentácia indexov a jej správa
 • Štatistiky a filtrované štatistiky, ich správa a vplyv na výkon

Bezpečnosť

 • Prehľad bezpečnosti v SQL Servri
 • Bezpečnosť na úrovni servera a pripojení
 • Bezpečnosť na úrovni databáz
 • Šifrovanie dát a transparentné šifrovanie databáz
 • Bezpečnostný audit servera a databáz

Prenos dát

 • Prehľad možností prenosu dát v SQL Serveri
 • Hromadný import dát (bulk loading)
 • Použitie sprievodcu importom/exportom
 • Úvod do SQL Server Integration Services (SSIS)

Zálohovanie a obnova

 • Typy zálohovaní a stratégie zálohovania
 • Zálohovanie databáz
 • Obnova databáz zo záloh
 • Online Restore operácie
 • Databázové snapshoty a obnova z nich
 • Obnova systémových databáz

Automatizácia v SQL Serveri

 • Prehľad možností automatizácie v SQL Serveri
 • SQL Server Agent
 • Vytváranie plánov údržby
 • Vytváranie a spravovanie automatických úloh
 • Vytváranie a správa operátorov
 • Vytváranie a správa upozornení
 • Správa viacerých serverov súčasne
 • Bezpečnosť SQL Server Agenta

Monitorovanie SQL Servera

 • Prehľad spôsobov monitorovania výkonu
 • Sledovanie aktuálnej aktivity použitím System Monitora
 • Použitie SQL Server Profilera
 • Použitie DDL triggerov
 • Použitie notifikácie udalostí