Prechod na SQL Server 2012

Cieľ kurzu: Účastníci sa naučia, aké sú novinky v SQL Serveri 2012, a ako im tieto zlepšenia pomôžu vykonávať ich každodennú prácu lepšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie. Tiež sa naučia nové spôsoby škálovania výkonu SQL Servera. Kurz je určený aj pre administrátorov alebo vývojárov, ktorí plánujú upgrade na SQL Server 2012, prípadne ich len zaujímajú novinky a potrebujú najprv zistiť benefity upgradu na najnovšiu verziu.

Vstupné požiadavky: Dobrá znalosť správy alebo vývoja v SQL Serveri 2008 alebo 2005.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Novinky vo výkone

 • Columnstore indexy
 • Batch processing mode
 • Nepriamy checkpoint
 • Tabuľky FileTable
 • Sémantický full-text search
 • Zlepšenia v partitioningu

Novinky v T-SQL

 • Sekvencie
 • Stránkovanie záznamov – OFFSET a FETCH
 • Funkcie FORMAT and TRY_CONVERT
 • Nové analytické možnosti v klauzule OVER ()
 • Príkaz THROW v spracovaní chýb

Novinky v správe

 • Nové edície SQL Servera
 • Zlepšenia v Management Studiu
 • Distributed Replay Utility
 • Zmeny v inštalácii SQL Servera
 • Zmeny v ostatných nástrojoch SQL Servera

Novinky v bezpečnosti

 • Contained databázy
 • Užívateľom-definované serverové role
 • Audit pre všetky edície SQL Servera
 • Ostatné zmeny v bezpečnosti

Novinky vo vysokej dostupnosti

 • AlwaysOn a Availability Groups
 • Active Replicas/Mirrors
 • Koordinovaný failover
 • Geo-clustering

Prehľad noviniek v Business Intelligence

 • Novinky v Analysis Services (tabular model, PowerPivot, DAX, …)
 • Novinky v Reporting Services (Power View, Data Alerts, …)
 • Novinky v Integration Services (nové transformácie, analýzy, použiteľnosť, …)
 • Data Quality Services