Reporting Services v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na využitie Reporting Services v SQL Serveri, výkonného nástroja na plnohodnotný reporting, dodávaného s SQL Serverom. Obsahuje tvorbu základných aj pokročilých reportov, integráciu s databázami aj s OLAPom, parametrických reportov, interaktívnych a grafických reportov, ako aj automatizáciu reportingu – čiže všetkého, čo Reporting Services ponúkajú na vytváranie a správu pôsobivých a informatívnych reportov, ktoré dostanú ich užívatelia v profesionálnej podobe a bez čakania.

Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, vhodné sú aj skúsenosti s ľubovoľným reportingovým nástrojom a základy programovania.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň

Úvod do SQL Server Reporting Services

 • Prehľad a architektúra Reporting Services
 • Inštalácia a konfigurácia
 • Nástroje pre prácu s Reporting Services

Vytváranie reportov

 • Vytvorenie základného reportu
 • Základné prvky reportu, reportovacie komponenty
 • Formátovanie reportov – statické aj dynamické
 • Zoskupovanie údajov na jednej strane
 • Používanie výrazov na výpočet hodnôt, podmienenú zmenu vzhľadu a pod.
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …

Vylepšovanie základných reportov

 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Skrývanie a zobrazovanie dát
 • Subreporty, prekliky a drilldown/drillthrough v reportoch
 • Používanie viacerých datasetov
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Parametrizácia reportov, používanie parametrov a filtrov
 • Zoznamy parametrov, dynamická parametrizácia

Reportovacie modely

 • Vytváranie reportovacích modelov pre užívateľov
 • Tvorba reportov užívateľmi cez Report Builder
 • Tvorba reportov z reportovacích modelov

Publikovanie a spúšťanie reportov

 • Publikovanie reportov
 • Spúšťanie reportov
 • Cache-ovanie reportov
 • Vytváranie snapshotov, história reportov

Automatický odber reportov

 • Prihlasovanie sa na odber reportov
 • Správa odberu reportov
 • Dynamický odber reportov na základe dát

Správa Reporting Services

 • Nástroje na správu Reporting Services
 • Administrácia, záloha a obnova databáz Reporting Services
 • Zabezpečenie Reporting Services
 • Upgrade z predchádzajúcich verzií
 • Prechod z iných reportovacích nástrojov na Reporting Services

Programovanie Reporting Services

 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
 • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
 • Rozširovanie funkcionality Reporting Services pomocou .NETu