Integration Services 2012/2008 – pre pokročilých

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť SSIS na úrovni základného kurzu k SSIS, základy programovania v .NET, vítaná je aj aspoň základná znalosť ostatných BI komponentov SQL Servera

Cieľ kurzu: Hlavným zámerom je prejsť si do detailov nielen jednotlivé časti SSIS, a najmä použitie pokročilých techník zreťazením pokročilých komponentov SSIS pre vytvorenie netradičných či náročných riešení. Prejdeme si aj všetky možnosti rozšírenia SSIS, od programovania vlastných komponentov po ich nasadenie do prevádzky. Súčasťou kurzu sú aj moderné riešenia, ako integrácia s Azure cloudom, Data Quality Services, Master Data Services, Sharepointom či webovými službami. Intenzívny kurz, vďaka ktorému dostanete z SSIS maximum, pri datawarehousingu ako aj integrácií rôznych systémov.

Trvanie: 2 dni

Obsah kurzu:

Pokročilé tasky Control Flowu – detailne

 • Web Service Task
 • XML Task
 • Script Task – pokročilá integrácia s SSIS package-om
 • Execute Package Task
 • WMI Data Reader / Event Watcher Task
 • Message Queue Task
 • Bulk Insert Task
 • Data Mining Query Task
 • Data Profiling Task

Pokročilé tasky Data Flowu – detailne

 • Synchrónne a asynchrónne transformácie
 • Použitie advanced editora taskov
 • DQS Cleansing – čistenie dát cez Data Quality Services
 • Fuzzy Lookup/Fuzzy Grouping – alternatívne čistenie dát
 • Slowly Changing Dimension – história v dimenziách
 • Cache Transform – vlastné cache-ovanie
 • Pivot a Unpivot – rotácia hodnôt do stĺpcov a naopak
 • Import a Export Column – Import/export BLOB dát
 • Script Component – využitie ako Source, Transformation a Destination
 • Script Component – pokročilá integrácia s SSIS package-om
 • CDC Source a CDC Splitter
 • XML Source
 • Data Mining Query a Model Training
 • Dimension/Partition Processing
 • DataReader/Recordset Destination a ich ďalšie využitie v package

Pokročilé techniky

 • Inkrementálne loady dát použitím Change Trackingu a CDC v SSIS
 • Efektívna extrakcia aktualizovaných a zmazaných faktov bez CDC
 • Načítanie dát z web service do Data Flowu
 • Spúšťanie častí balíčkov na základe stavu systému
 • Integrácia s Master Data Services
 • Integrácia s SQL Azure a Windows Azure Marketplace DataMarket
 • Parent/child packages a ich spoločná konfigurácia
 • Staging area
 • Late-arriving (inferred) dimenzie a fakty
 • Conformed dimenzie a fakty
 • Data taps – export chybných dát do súborov na pozadí
 • Získanie dát zo Sharepointu a ich spätný upload
 • Unit testing
 • Optimalizácia a škálovanie výkonu SSIS
 • End-to-end riešenie – automatizovaný data mining priamo z dát Facebooku do reportu

Customizácia SSIS

 • Vytvorenie vlastných komponentov a transformácií vo Visual Studiu
 • Nasadenie vlastných a 3rd party komponentov na server
 • Pripojenie cez ODBC
 • Natívne pripojenie k Oracle, DB2, MySQL, SSAS a pod.
 • Vlastné konektory, loggery a enumerátory
 • Programátorské vytváranie, nasadenie a validácia balíčkov

Spoľahlivé balíčky – reštart spracovania a transakcie

 • Checkpointy – implementácia a správa
 • Checkpointovacie súbory
 • Checkpointy v rámci jedného kontajneru
 • Checkpointy v rámci viacerých kontajnerov
 • Samostatné vs. viaceré transakcie v package
 • Správna konfigurácia
 • Distribuované transakcie a ich správna podpora
 • Scoping po kontajneroch
 • Izolačné levely
 • Špeciálne izolačné levely Snapshot a Chaos

Pokročilý monitoring a správa SSIS

 • Spúšťanie a správa balíčkov pomocou T-SQL
 • Monitoring balíčkov cez reporty v SSISDB
 • Automatické logovanie do SSISDB a prístup cez T-SQL
 • Migrácia na Project Deployment Model
 • Upgrade z predchádzajúcich verzií SQL Servera