Self-service business intelligence v SQL Serveri 2012

Cieľ kurzu: SQL Server 2012 priniesol viacero noviniek pre business intelligence. Cieľom tohto kurzu je naučiť účastníkov, ako si môžu koncoví užívatelia sami analyzovať dáta a vytvárať vlastné reporty, bez potreby technických znalostí či komplikovaných riešení. Začneme analýzou dát v prostredí tabulárnych modelov SQL Servera, a budeme pokračovať samoobslužnými analýzami v prostredí Excelu 2010 pomocou výkonného nástroja PowerPivot. Následne si prejdeme možnosti samostatného vytvárania reportov užívateľmi v prostredí Report Buildera. Potom si prejdeme možnosti BI v SharePointe 2010, ktorý slúži ako primárna platforma Microsoftu pre kolaboráciu v prostredí BI riešení, a integráciu predchádzajúcich nástrojov s ním. Nakoniec si pozrieme extrémne ľahké a rýchle analýzy vo forme vizualizácie dát v nástroji Power View, kde ľubovoľný užívateľ vytvorí pôsobivú analýzu a prezentáciu dát na zopár kliknutí myšou.

Trvanie: 2 dni

Vstupné požiadavky: Všeobecné základy z reportingu a analýz, optimálne je poznať procesy riadenia a rozhodovania v podniku. Vítané sú poznatky zo štatistiky.

Obsahová náplň:

Samoobslužné analýzy – Tabular models a PowerPivot

 • Využitie tabulárnych modelov pre samoobslužné analýzy
 • Vytváranie tabulárnych modelov v prostredí SQL Server Data Tools
 • Tvorba sumárov a medzisúčtov
 • Tvorba hierarchií a KPI
 • Vytváranie relácií v modeloch
 • Bezpečnosť a riadenie prístupu k modelom
 • Úvod do technológie PowerPivot for Excel
 • Vytváranie dátových modelov pre PowerPivot
 • Načítanie dát do prostredia PowerPivot
 • Tvorba dátových modelov priamo v PowerPivot
 • Práca s obrovským množstvom dát
 • Analýzy What-If
 • Slicery
 • Time Intelligence
 • Vlastné kalkulácie použitím jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Používanie kontingenčných tabuliek pre dáta z PowerPivotu
 • Analýza dát z reportov v PowerPivote

Vytváranie vlastných reportov

 • Úvod do Report Buildera
 • Vytváranie základných aj pokročilých reportov
 • Publikovanie reportov a automatický odber reportov
 • Používanie iných reportov ako dátových zdrojov
 • Reporting zo SharePoint zoznamov (zoznam úloh, projektov, …)
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Report parts – zdieľanie častí reportov medzi užívateľmi
 • Zoskupovanie a filtrovanie údajov
 • Používanie výrazov pre komplexné reporty
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …
 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov

BI v SharePoint 2010

 • PerformancePoint Services – KPI manažment
 • Excel Services – kolaborácia s Excelovskými hárkami
 • Visio Services – kolaborácia s Visiom
 • Reporting a Report Builder pre SharePoint
 • Data Alerts – reporty na základe zmeny dát
 • PowerPivot pre SharePoint
 • Zdieľanie reportov, PowerPivot Gallery
 • Default gallery view, theatre and carousel views v PowerPivot Gallery

Interaktívne analýzy v PowerView pre SharePoint 2010

 • Self-service reporting v prostredí Power View
 • Interaktívna vizualizácia a analýza dát pomocou Power View
 • Filtrovanie, zvýrazňovanie a triedenie zobrazení
 • Analýza historických dát v kontexte súčasných dát
 • Vytvorenie viacerých pohľadov na ten istý report
 • Design mode, Reading mode, Full-screen mode
 • Export analýz do PowerPointu a dynamické prezentácie
 • Zdieľanie reportov
 • Power View Gallery