Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70-451: SQL Server 2008 Database Developer

Cieľ kurzu: Pripraviť  profesionálnych databázových vývojárov z podnikového prostredia tak, aby mohli sebavedome podstúpiť certifikačnú skúšku 70-451. Kurz je vedený plne certifikovaným lektorom na SQL Server 2008.

Vstupné požiadavky: minimálne tri roky skúseností s administráciou SQL Servera 2008 v podnikovom prostredí a s dizajnom, nasadzovaním, optimalizáciou, údržbou a podporou celého životného cyklu databáz

Trvanie: 5 dní

Obsahová náplň:

Designing a Database Strategy

 • Identify which SQL Server components to use to support business requirements
 • Designing a database model
 • Designing a data model by using the Entity Framework
 • Designing an application strategy to support security
 • Designing a solution by using Service Broker
 • Designing a Full-Text Search strategy

Designing Database Tables

 • Identifying the appropriate usage of new data types
 • Designing tables
 • Designing data integrity

Designing Programming Objects

 • Designing T-SQL stored procedures
 • Designing views
 • Designing T-SQL table-valued and scalar functions
 • Designing Common Language Runtime (CLR) table-valued and scalar functions
 • Designing CLR stored procedures, aggregates, and types
 • Evaluating special programming constructs

Designing a Transaction and Concurrency Strategy

 • Designing the locking granularity level
 • Designing for implicit and explicit transactions
 • Designing for concurrency

Designing an XML Strategy

 • Designing XML storage
 • Designing a strategy to query and modify XML data
 • Designing a query strategy by using FOR XML
 • Designing a strategy to transform XML into relational data

Designing Queries for Performance

 • Optimizing and tuning queries
 • Analysing execution plans
 • Evaluating the use of row-based operations vs. set-based operations

Designing a Database for Optimal Performance

 • Optimizing indexing strategies
 • Designing scalable database solutions
 • Resolving performance problems by using plan guides
 • Designing a table and index compression strategy
 • Designing a table and index partitioning strategy