Jazyk MDX – multiplatformový kurz

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť technológie OLAP kociek

Cieľ kurzu: Zoznámiť účastníkov so všetkými možnosťami jazyka MDX pre dotazovanie sa na OLAP kocky. Účastníci sa dozvedia, ako fungujú MDX dotazy, aká je ich logika, ako sa naviguje v N-rozmernom priestore, a ako na tom celom založiť pokročilé analýzy. Prejdeme si najčastejšie používané funkcie, konštrukty a techniky. Osobitne sa budeme venovať aj porovnávacej analýze dát v časových obdobiach,  či pokročilej agregácii a vylepšovaniu kociek. Na konci kurzu budú účastníci schopní plne využiť analytickú silu OLAP kociek. Kurz je multiplatformový a využiteľný pre všetky OLAP riešenia – Analysis Services, Oracle Essbase, Cognos TM1, SAS, SAP, MicroStrategy či Mondrian. Výuka bude prebiehať na Analysis Services.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Úvod do jazyka MDX

 • Dimenzionálny model
 • Jazyk MDX – MultiDimensional Expressions
 • Základné časti MDX dotazu
 • Vytvorenie jednoduchého MDX dotazu
 • MDX poddotazy

Tuple a bunky

 • Čo je to tuple
 • N-rozmerný priestor a navigácia v ňom
 • Priestor kocky
 • Prístup k dátam OLAP kocky cez tuple
 • Bunky a membri OLAP kocky
 • Referencovanie membrov podľa mena a kľúča
 • Klauzula WHERE a jej logika
 • Práca s čiastočnými tuplami
 • Tuple a užívateľské hierarchie
 • Skrátené formy zápisu
 • Riešenie konfliktov s adresáciou
 • Zjednodušovanie dotazov – WITH MEMBER aliasy

Sety

 • Čo sú to MDX sety
 • Sety v MDX SELECToch
 • Vytváranie setov pomocou funkcií – CrossJoin, Members, Distinct, NON EMPTY
 • Obmedzovanie setov – Exists, Auto-Exists
 • Zjednodušovanie dotazov – WITH SET aliasy

Výrazy – expressions

 • Základy MDX výrazov
 • MDX operátory
 • Vypočítaní membri
 • Dynamické výrazy
 • Riešenie kontextuálnych konfliktov – nekonečná rekurzia, poradie počítania
 • Práca s aktuálne spracovávaným membrom – CurrentMember
 • Práca so setmi vo výrazoch
 • Práca s dátami v inej kocke – LookupCube

Komplexné sety

 • Vytváranie zotriedených setov – Order, Hierarchize
 • Zistenie prvých/posledných tuplov zo setu –TopCount, BottomCount
 • Funkcie Head, Tail, Item
 • Filtrovanie setov – Filter
 • Kombinovanie a spájanie setov
 • Pokročilé vytváranie setov – Generate, Extract

Agregácia

 • Základné agregačné funkcie jazyka MDX
 • Funkcia Aggregate
 • Výpočet mediánu
 • Vytváranie vlastných medzisúčtov
 • Spočítavanie tuplov v setoch – INCLUDE/EXCLUDEEMPTY
 • Lineárna regresia
 • Visual Totals

Navigácia pri výpočtoch s hierarchiami

 • Prístup k okolitým membrom v hierarchiách – Parent, Children, Siblings, …
 • Výpočet percent hodnoty membra z hodnoty nadradeného membra
 • Ranking – skórovanie membrov
 • Prístup k vzdialenejším membrom – Ancestor, Anscendants, Descendants, Cousin
 • Funkcia Descendants a jej parametre – SELF, BEFORE, AFTER, LEAFS, …
 • Testovanie pozície membrov – IsAncestor, IsSibling, IsLeaf
 • Navigácia v rámci jednej úrovne – Prev/NextMember, Lag, Lead

Časové analýzy

 • Časové dimenzie a ich konfigurácia
 • Práca s časom z pohľadu MDX
 • Kalkulácia kumulatívnych medzisúčtov v čase – PeriodsToDate, YTD
 • Kĺzavé priemery, súčty a agregácie
 • Porovnanie rovnakých hodnôt v susedných časových obdobiach – ParallelPeriod
 • Kombinovanie časových metrík
 • Funkcie OpeningPeriod a ClosingPeriod

Vylepšenie kociek

 • Perzistentní vypočítaní membri a pomenované sety na úrovni kocky
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát a vlastná logika v danom kontexte
 • Rozširovanie funkcionality pomocou externých .NET funkcií a knižníc
 • KPI – Key Performance Indicators
 • Dynamická bezpečnosť – obmedzenia na úrovni dimenzií, hierarchií, atribútov, buniek a membrov
 • Reportovanie z kociek
 • Práca s OLAP kockami v Exceli