Analysis Services 2012/2008 – pre pokročilých

Úroveň: pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť Analysis Services na úrovni základného kurzu, základy jazyka MDX

Cieľ kurzu: Rozšíriť si vedomosti o Analysis Services na maximálnu možnú úroveň, pre vytváranie pokročilých OLAP riešení. Kurz sa venuje pokročilej práci s dimenziami aj faktami, optimalizácií OLAP kociek a MDX dotazov, real-time kockám, ako aj pokročilej administrácii Analysis Services a škálovaniu výkonu. Do detailov sa venuje praktickým problémom, ktoré vznikajú pri vývoji a nasadení väčších OLAP projektov. Nevyhnutné pre dokonalé zvládnutie Analysis Services a problematiky OLAP kociek.

Trvanie: 3 dni

Obsah kurzu:

Dimenzie

 • Klasické dimenzie
 • Referencované dimenzie
 • Dimenzie z faktov
 • Many-to-many dimenzie
 • Data mining dimenzie
 • Slowly changing dimenzie – typ I, II a III
 • Junk dimenzie

Pokročilý dizajn dimenzií

 • Vlastné rollupy
 • Parent-child hierarchie a unárne operátory
 • Pomenovacie šablóny pre úrovne v parent-child hierarchiách
 • Hierarchie s vynechanými členmi – ragged hierarchies
 • Triedenie členov v dimenziách – jednoduchých aj zložených
 • Použitie All Member, Default Member a Unknown Member
 • Konfigurácia spracovania chýb
 • Storage mód dimenzií
 • Zoskupovanie členov dimenzií – automatické, vlastné
 • Account Intelligence
 • Time Intelligence
 • Dimension Intelligence
 • Časové dimenzie a ich konfigurácia
 • Writeback
 • Pokročilé modelovanie s many-to-many dimenziami
 • Linkované dimenzie

Pokročilá práca s faktami

 • Fakty vytvorené z dimenzií
 • Použitie viacerých tabuliek faktov
 • Použitie viacerých tabuliek faktov s rôznou granularitou faktov
 • Vypočítané fakty
 • Pridanie vlastných kalkulácií do kocky
 • Konverzia mien a menové kurzy
 • Cell writeback
 • Writeback iných ako koncových členov – rovnaká, vážená a inkrementálna alokácia
 • Lazy agregácie
 • By Account agregácie
 • Linkované measure groups

Práca s partíciami

 • Vytvorenie lokálnych a vzdialených partícií
 • Storage módy a ich nastavenia
 • Proactive caching
 • Dizajn agregácií
 • Usage-based optimalizácia
 • Spájanie partícií

Real-time OLAP kocky

 • Scenár Long Latency
 • Cacheovanie po zmene dát
 • Cacheovanie použitím časovaných aktualizácií
 • Scenár Average Latency a MOLAP režimy
 • Scenár No Latency a ROLAP

Optimalizácia OLAP kociek

 • Interná architektúra SSAS a OLAP kociek
 • Optimalizácia dizajnu
 • Tuning dimenzií a atribútov
 • Optimalizácia processingu
 • Inkrementálny processing
 • Identifikácia úzkeho hrdla
 • Paralelizmus processingu
 • Škálovanie výkonu
 • Optimalizácia nastavení SSAS servra

Optimalizácia MDX dotazov

 • Kalkulačný model
 • Architektúra vykonávania dotazov
 • Nástroje pre analýzu a performance tuning
 • Monitorovanie dotazov
 • Analýza problémov s výkonom dotazov
 • Optimalizačné techniky
 • Cache warming
 • Scale-out použitím read-only databáz

Pokročilá administrácia SSAS

 • Online mód modifikácie kocky
 • Správa partícií
 • Použitie .NET knižníc a nasadenie na server
 • Monitorovanie zdrojov a aktivity
 • Pripojenie k SSAS cez HTTP spojenie
 • Failover clustering pre SSAS
 • Offline kocky