Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-448: SQL Server 2008 Business Intelligence Developer

Cieľ kurzu: Kurz je určený IT profesionálom, vytvárajúcim riešenia business intelligence v SQL Serveri 2008 pre ich organizácie, ktorí bežne pracujú s celou paletou BI technológií SQL Servera 2008, najmä s Analysis Services, Reporting Services a Integration Services. Cieľom je pripraviť ich tak, aby mohli sebavedome podstúpiť certifikačnú skúšku 70-448. Kurz je vedený plne certifikovaným lektorom na SQL Server 2008.

Vstupné požiadavky: dva až tri roky skúseností s používaním BI komponentov SQL Servera 2008 alebo 2005

Trvanie: 5 dní

Obsahová náplň:

Implementing an SSIS Solution

 • Implementing control flow
 • Implementing data flow
 • Implementing dynamic package behaviour by using property expressions
 • Implementing package logic by using variables
 • Implementing package configurations
 • Implementing auditing, logging, and event handling
 • Extending SSIS packages by using .NET code

Configuring, Deploying, and Maintaining SSIS

 • Installing and maintaining SSIS components
 • Deploying an SSIS solution
 • Managing SSIS package execution
 • Configuring SSIS security settings
 • Identifying and resolving issues related to SSIS solution deployment

Implementing an SSAS Solution

 • Implementing dimensions in a cube
 • Implementing measures in a cube
 • Implementing a data source view
 • Configuring dimension usage in a cube
 • Implementing custom logic in a cube by using MDX
 • Implementing data mining
 • Implementing storage design in a cube

Configuring, Deploying, and Maintaining SSAS

 • Configuring permissions and roles in SSAS
 • Deploying SSAS databases and objects
 • Installing and maintaining an SSAS instance
 • Diagnosing and resolving performance issues
 • Implementing processing options

Implementing an SSRS Solution

 • Implementing report data sources and datasets
 • Implementing a report layout
 • Extending an SSRS solution by using code
 • Creating an SSRS report by using an SSAS data source
 • Implementing report parameters
 • Implementing interactivity in a report
 • Implementing report items
 • Embedding SSRS reports in custom applications.

Configuring, Deploying, and Maintaining SSRS

 • Configuring report execution and delivery
 • Installing and configure SSRS instances
 • Configuring authentication and authorization for a reporting solution
 • Deploying an SSRS solution
 • Configuring SSRS availability