Pokročilé programovanie v SQL Serveri 2012/2008

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov, ovládajúcich základy dotazovania sa v SQL Serveri, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje znalosti o pokročilú programovateľnosť SQL Servera. Naučia sa v ňom, ako napísať a využiť užívateľské funkcie, pokročilé triggre a stored procedúry, CTE a rekurzívne dotazy, či ako využiť transakcie na vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť spracovania dát. Takisto sa naučia vytvárať pohľady a pracovať s nimi, prácu s natívnymi XML dátami, využitie full-textu a integráciu s .NET prostredím. Na záver si prejdeme dotazovanie sa na metadáta, pivoting a unpivoting, nové operátory MERGE a APPLY, distribuované spracovanie, a prácu s novými dátovými typmi v SQL Serveri 2012/2008.

Vstupné požiadavky: Základy dotazovania sa na úrovni kurzu „Základy SQL jazyka v SQL Serveri 2012/2008“.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň

Transakcie a zámky

 • Základy transakčného spracovania
 • Príkazy BEGIN -, COMMIT -, ROLLBACK – a SAVE TRANSACTION
 • Vnorené transakcie
 • Zámky a blokovanie objektov, vplyv na paralelnosť spracovania
 • Správa uzamykania objektov, locking hints
 • Izolačné úrovne transakcií

Užívateľské funkcie

 • Skalárne funkcie
 • Inline funkcie
 • Funkcie vracajúce tabuľky – table-valued functions

Triggre

 • Štandardné AFTER triggre
 • INSTEAD OF triggre
 • DDL a logon triggre

Stored procedúry

 • Základy stored procedúr
 • Parametrické stored procedúry
 • Používanie návratových hodnôt
 • Bezpečnosť stored procedúr
 • Ladenie stored procedúr

Kurzory

 • Úvod do spracovania dát pomocou kurzorov
 • Typy kurzorov a ich využitie
 • Vplyv kurzorov na výkon SQL Servera

Pohľady – Views

 • Vytváranie a modifikácia pohľadov, práca s pohľadmi
 • Vkladanie dát do pohľadov a integritné obmedzenia
 • Indexovanie pohľadov pre urýchlenie spracovania

Common Table Expressions (CTE)

 • Zjednodušovanie zložitých dotazov cez CTE
 • Rekurzívne dotazy

Práca s XML dátami

 • Dátový typ xml
 • Validácia XML dokumentov pomocou XML schém
 • Generovanie XML z relačných dát – operátor FOR XML
 • Prevod XML do relačných dát – provider OPENXML
 • Dotazovanie sa na časti XML dát, XPath a XQuery
 • XML indexy

Full-textové vyhľadávanie

 • Architektúra full-textu v SQL Serveri
 • Nastavenie full-text indexov
 • Vyhľadávanie pomocou CONTAINS a FREETEXT
 • Skórovanie výsledkov cez CONTAINSTABLE a FREETEXTTABLE

Integrácia s .NET prostredím

 • Princíp .NET integrácie v SQL Serveri
 • Funkcie, Triggre, Stored procedúry a užívateľské dátové typy v .NET
 • Vlastné agregačné funkcie cez .NET

Práca s metadátami

 • Práca so systémovými katalógmi
 • Dynamic Management Views
 • INFORMATION_SCHEMA

Pokročilá funkcionalita

 • Operátor MERGE
 • Operátory CROSS APPLY a OUTER APPLY
 • Operátory PIVOT a UNPIVOT
 • Dynamické SQL
 • Distribuované dotazy a transakcie
 • Hierarchické a geografické dáta v SQL Serveri 2008