Pokročilá optimalizácia výkonu SQL Servera 2012/2008

Cieľ kurzu: Tento kurz je venovaný skúseným administrátorom a vývojárom, ktorí už ovládajú základy optimalizácie výkonu v databázových systémoch, ale potrebujú sa dozvedieť a aplikovať pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizácie dotazov, škálovateľnosti výkonu a optimalizácie I/O, aby dosiahli vysoký výkon v náročnom prostredí. Je tiež určený pre tých, ktorí už použili štandardné metódy optimalizácie ako je normalizácia, indexácia a upgrade HW, ale stále majú problémy s výkonom SQL Servera. Tento kurz naučí účastníkov dostať z SQL Servera maximum, ktoré sa dá vôbec dosiahnuť. Väčšina kurzu je použiteľná aj v SQL Serveri 2005.

Vstupné požiadavky: Znalosť optimalizácie výkonu na úrovni kurzu „Základy optimalizácie výkonu v SQL Serveri 2008/R2” alebo ekvivalentné znalosti. Kurz je nevhodný pre začiatočníkov.

Trvanie: 2 dni.

Obsahová náplň:

Diagnostika

 • Ako na to idú experti / Profesionálna diagnostika SQL Servera
 • Diagnostika použitím DMV
 • Záznam workloadu SQL Servera bez dopadu na jeho výkon
 • Automatizácia spracovania diagnostických dát
 • Stanovenie výkonnostného baseline pre dlhodobý monitoring
 • Ako pristupovať k optimalizácii

Refaktoring dotazov

 • Performance killers v SQL Serveri
 • Odporúčania pre správny dizajn dotazov a prepísanie už existujúcich
 • Nadmerná rekompilácia stored procedúr a ad-hoc dotazov, ich detekcia a odstránenie
 • Nahradenie temp tabuliek tabuľkovými premennými
 • Riešenie problémov s indexami a štatistikami
 • Indexové hinty
 • Locking, blocking a hinty
 • Transakcie a ich optimalizácia
 • Analýza a odstránenie deadlockov
 • Nahradenie náročných SQL analýz rýchlymi OLAP analýzami

Optimalizácia výkonu I/O subsystému

 • Zvýšenie I/O výkonu pridaním dátových súborov
 • Partitioning dát a indexov
 • Partition switching, expresná archivácia dát
 • Optimalizácia I/O internou kompresiou tabuliek a indexov
 • Optimalizácia transakčných logov
 • Optimalizácia výkonu tempdb
 • Detekcia dotazov využívajúcich tempdb, príčiny a ich odstránenie
 • SSDs – áno alebo nie?
 • SAN storage
 • Ďalšie možnosti optimalizácie I/O výkonu

Škálovanie výkonu

 • Implementácia load balancingu pre read-only prevádzku
 • Implementácia load balancingu pre read-write prevádzku
 • Urýchlenie reportovania voči bodu v čase (snapshoty)
 • Normalizácia databáz počas plnej prevádzky
 • Paralelizácia a de-paralelizácia vykonávania dotazov
 • Úvod do edície SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Masívne paralelné real-time spracovanie udalostí technológiou StreamInsight

Ostatné optimalizačné techniky

 • Optimalizácia dátových prenosov do dátových skladov (CDC / CT + SSIS)
 • Optimalizácia asynchrónneho spracovania použitím front a Service Brokera
 • Optimalizácia spracovania XML, geografických a hierarchických dát
 • Optimalizácia rýchlosti zálohovania a obnovy zo záloh
 • Optimalizačný checklist pre SQL Server
 • Novinky vo zvyšovaní výkonu v SQL Serveri 2012