Excel – Tvorba OLAP kociek v PowerPivot a jazyk DAX

Tento kurz bol nahradený modernizovanou verziou. Nájdete ho na tejto adrese.

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami a so vzorcami v Exceli

Cieľ kurzu: Spoznať bezplatný doplnok PowerPivot pre Excel 2010 a vyššie, ktorý umožňuje bežným užívateľom analyzovať milióny riadkov v databázach v reálnom čase, podobne ako technológia OLAP kociek. Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát, a vykonávať rôzne ďalšie analýzy nad nimi. Súčasťou kurzu je aj jazyk DAX, ktorý umožňuje vytvoriť aj veľmi pokročilé analýzy.

Trvanie: 2 dni

Najbližší termín: aktuálne termíny kurzu nájdete na tento stránke

Cena: 249 EUR bez DPH (298,80 EUR s DPH 20%)

Obsah kurzu:

Úvod do technológie PowerPivot

 • Doplnok PowerPivot pre Excel
 • Vytvorenie PowerPivot tabuľky z databázy
 • Výber konkrétnych stĺpcov v tabuľkách a vizuálne filtrovanie riadkov
 • Vytváranie prepojení medzi tabuľkami
 • Prepojenie dát z viacerých tabuliek
 • Používanie číselníkov
 • Diagramové zobrazenie
 • Skrývanie systémových stĺpcov
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Predvolené formátovanie údajov
 • Úprava PowerPivot modelu

Pokročilá funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Časové hierarchie – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, …
 • Ostatné hierarchie – analýza podľa produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Vytvorenie KPI zo súhrnných ukazovateľov
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky
 • Vypočítané stĺpce
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Perspektívy
 • PowerPivot grafy
 • PowerPivot dashboardy

Import dát z rôznych zdrojov

 • Import dát z Excelu
 • Import dát z databáz – SQL Server, Oracle, DB2, MySQL
 • Import dát z databáz z výsledku SQL dotazu
 • Import dát z Accessu
 • Import dát z textových súborov
 • Import dát z ostatných zdrojov
 • Prepojenie priamo na tabuľky v Exceli

Vlastné kalkulácie v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami
 • Execution Context, Filter Context a Row Context

Ostatné

 • Integrácia so SharePointom
 • Prepojenie na Power View
 • Vizuálna analýza dát pomocou Power View
 • Využitie MDX dotazov v režime DAX
 • Reporty Reporting Services z PowerPivotu
 • Úvod do Power BI