Indexy v SQL Serveri 2012/2008/2005

Cieľ kurzu:

Oboznámenie účastníkov so všetkými možnosťami využitia indexov v SQL Serveri. Pokrýva do hĺbky celú problematiku indexov – čo sú to indexy, ako sa SQL Server rozhoduje, ktorý index kedy a ako použiť, a ako navrhnúť a vytunovať indexy na maximálny možný výkon. Zaoberá sa tiež najčastejšími chybami a mýtmi o indexovaní, a komplexným vplyvom indexov na celkový výkon servera. Účastníci sa dozvedia nielen o klasických indexoch, ale aj o full-textových, či exotickejších typoch indexov. Vhodné pre tých, ktorí chcú dostať z indexov maximum, či len zdokonaliť sa v tejto oblasti.

Vstupné požiadavky: Základy dotazovania sa v jazyku SQL, základy programovania.

Trvanie: 1 deň

Obsahová náplň:

Klasické indexy

 • Ako SQL Server (ne)používa indexy
 • Interná štruktúra indexov a jej využitie
 • Clustered vs. Nonclustered indexy
 • Indexové štatistiky, interná štruktúra a jej využitie
 • Covering vs. Composite indexy
 • Indexácia výrazov a agregačných funkcií
 • Indexované (materializované) pohľady
 • Málo známe spôsoby využitia indexov pre optimalizáciu dotazov

Riešenie problémov s indexmi

 • Vplyv indexov na systém ako celok – pozitíva, negatíva
 • Optimalizácia indexov – ako rýchlo zistiť chýbajúce aj prebytočné indexy
 • Odstránenie bookmark lookup-ov
 • Indexové bitmapy a joiny
 • Konsolidácia indexov
 • Automatická údržba indexov a štatistík
 • Filtrované indexy a štatistiky
 • Partitioning indexov
 • Odporúčania z praxe

Full-text indexy

 • Výhody full-text indexov oproti klasickým indexom
 • Vytváranie a správa full-text indexov
 • Indexácia textu a binárnych dokumentov
 • Full-textové dotazy
 • Nahradenie LIKE operátora rýchlym full-textom
 • Simulácia Google hľadania použitím full-textu
 • Rozširovanie full-textu
 • Voliteľné: Novinky vo full-texte v SQL Serveri 2012

Ostatné indexy

 • Hierarchické indexy
 • XML indexy
 • Geografické a geometrické indexy (spatial indexy)
 • Columnstore indexy v SQL Serveri 2012