Prechod na SQL Server 2012 – novinky v Business Intelligence

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť business intelligence komponentov SQL Servera 2008 alebo 2005

Cieľ kurzu: Zoznámiť účastníkov so všetkými novinkami v Business Intelligence v SQL Serveri 2012. Podrobne sa venuje všetkým novinkám, novým službám, ako aj integrácii medzi nimi. Vhodné pre účastníkov, ktorí už majú skúsenosti s tvorbou BI riešení v predchádzajúcich verziách SQL Servera, a potrebujú si rozšíriť svoje vedomosti o novinky vo verzii 2012.

 

Trvanie: 2 dni

Obsah kurzu:

Zmeny v BI všeobecne

 • Nové SQL Server Management Studio
 • SQL Server Data Tools
 • Nové služby v SQL Serveri
 • Integrácia s cloudom – SQL Azure

Novinky v Analysis Services

 • BI Semantic Model
 • Analysis Services v tabulárnom móde
 • Tabulárne modely
 • PowerPivot 2.0
 • Jazyk DAX – Data Analysis Expressions
 • Novinky v správe a monitoringu

Novinky v Reporting Services

 • Zmeny v integrácii so SharePointom 2010/2013
 • Power View – interaktívna analýza a reporting
 • Data Alerts
 • Nový renderer do Wordu a Excelu 2007
 • Nové komponenty oproti verzii 2008 – mapy, data bars, sparklines, indicator

Novinky v Integration Services

 • Nový dizajnér v SQL Server Data Tools
 • Nové CDC komponenty – CDC Source, CDC Splitter
 • Optimalizácie v existujúcich komponentoch – Lookup, Merge
 • Komponent DQS Cleansing – čistenie dát pomocou DQS
 • SSIS Server a projektový mód nasadenia balíčkov
 • Parametere a prostredia projektov
 • Data taps
 • Nové možnosti pri práci s balíčkami pri SSIS projektovom nasadení
 • Odstránená funkcionalita

Nové BI služby

 • Data Quality Services – čistenie a deduplikácia dát
 • Master Data Services – správa autoritatívnych dát