PowerShell 3.0 – pokročilé skriptovanie vo Windows

Cieľ kurzu:

Kurz je určený IT administrátorom a programátorom, ktorí potrebujú vytvárať pokročilé skripty pomocou Windows PowerShell 2.0 a 3.0, či spravovať servery z prostredia pokročilých príkazových riadkov s možnosťami Unix shellov. Takisto je vhodný pre všetkých záujemcov o plnohodnotnú automatizáciu spravovania a nasadzovania serverov. Kurz je zameraný najmä na pokročilé techniky skriptovania v PowerShelli, využívané pri praktických denných úlohách.

Trvanie: 2 dni

Vstupné požiadavky: Základy správy Windows serverov. Základné skúsenosti s PowerShellom sú vítané.

Obsahová náplň:

Úprava prostredia PowerShell

 • Profily
 • PowerShell konzola vs. ISE
 • Pokročilá práca s helpom

Možnosti rozšíreného skriptovania

 • Pipeline
 • Premenné, polia a operátory
 • Podmienky a cykly
 • Funkcie a filtre
 • Vytváranie a používanie vlastných modulov
 • Spracovanie chýb
 • Debugging a tracing skriptov
 • Formátovanie výsledkov
 • Import a export dát

Práca s objektami

 • Pokročilé vlastnosti objektov
 • Integrácia s prostredím .NET framework
 • Pokročilé spracovanie pomocou pipeline a .NET
 • Spúšťanie C#/VB.NET skriptov v PowerShelli

Pokročilé techniky

 • Formátovanie a pokročilé spracovanie textov
 • Regulárne výrazy
 • Práca s XML
 • Transakcie

Administrácia operačného systému

 • Interaktívne ovládanie operačného systému
 • Real-time monitoring
 • Databáza Registry
 • Úložisko certifikátov

Pokročilá funkcionalita

 • Práca so vzdialenými strojmi
 • Vykonávanie jobov na pozadí
 • Integrácia s rozhraním COM
 • WMI v prostredí PowerShellu
 • Integrácia s Windows Script Host