Vývoj aplikácií pre Windows Mobile 5/6 v .NET Compact Framework 3.5

Cieľ kurzu: Uviesť Windows programátorov do tvorby aplikácií pre priemyselné zariadenia, pracujúce s operačnými systémami Windows Mobile a Windows CE, pomocou jazykov C# a VB.NET. Účastníci sa naučia, aké sú možnosti vývoja mobilných aplikácií na tejto platforme, ako vytvoriť mobilnú aplikáciu v prostredí .NET, a ako riešiť bežné problémy pri vývoji a nasadení takýchto aplikácií. Kurz pokrýva všetky oblasti vývoja na tejto platforme, ako aj rozdiely medzi plnohodnotným prostredím .NET a mobilným prostredím .NET Compact Framework.

Trvanie: 2 dni

Vstupné požiadavky: Ovládať základy programovania v C# alebo VB.NET, mať základy práce s databázami.

Obsahová náplň:

Úvod do vývoja .NET aplikácií pre Windows Mobile 6

 • Úvod do .NET Compact Framework 3.5
 • Úvod do manažovaného vývoja v mobilnom prostredí
 • Vytvorenie Windows Forms aplikácie pre Windows Mobile 6 Std/Pro

Adaptabilita aplikácií pre rôzne zariadenia

 • Implementácia aplikácií pre rôzne rozlíšenia a orientácie displeja
 • Spracovanie užívateľského vstupu – klávesnica, dotyková obrazovka, ink
 • Dizajn aplikácie pre viaceré platformy

Lokálna databáza SQL Server 2008 Compact Edition

 • Úvod do SQL Server 2008 Compact Edition
 • Dizajn databáz SQL Server 2008 CE vo Visual Studiu 2008
 • Používanie databáz SQL Server 2008 CE

Synchronizácia dát s SQL Serverom 2008

 • Konfigurácia replikácie v SQL Serveri 2008
 • Synchronizácia dát SQL Servera 2008 CE s SQL Serverom 2008 použitím merge replikácie

Vývoj občasne pripojených aplikácií

 • Architektúra občasne pripojených aplikácií
 • Detekcia dostupnosti sieťového pripojenia
 • Volanie web services z občasne pripojených aplikácií

Bezpečnosť zariadení a aplikácií

 • Identifikácia bezpečnostných hrozieb a protiopatrení pre Windows Mobile aplikácie
 • Implementácia zabezpečenia mobilných aplikácií a zariadení

Pridanie multimédií, GPS funkcionality a telefonovania

 • Pridanie multimédií do mobilnej aplikácie
 • Práca s GPS prijímačom
 • Telefonovanie z aplikácie

Zbalenie a distribúcia aplikácie

 • Vytvorenie inštalačného súboru CAB vo Visual Studiu 2008
 • Digitálne podpísanie inštalačného súboru

Pokročilé techniky

 • Networking
 • Paralelné úlohy
 • Integrácia s Windows Mobile API