Visual Studio – vývoj aplikácií pre prostredie Windows 8 Modern UI

Cieľ kurzu: Oboznámiť vývojárov s novým prostredím Windows 8 Modern UI, jeho interným pracovaním a štýlom práce s ním. Naučia sa vyvíjať základné aplikácie pre Modern UI, odlišnosť ich vývoja oproti klasickým Windows aplikáciám, a ako využiť nové ovládacie prvky či možnosti nového hardvéru tabletov – dotykovú obrazovku a rôzne senzory. Na záver sa budeme venovať nasadeniu týchto aplikácií do online obchodu Windows Store. Kurz sa venuje obom architektúram Intel x84/x64 aj ARM.

Trvanie: 3 dni

Vstupné požiadavky: Ovládať základy programovania v C# alebo VB.NET. Výhodou je znalosť jazyka XAML a prostredia Windows Presentation Foundation (WPF).

Obsahová náplň:

Úvod do Windows 8 a princípov Modern UI

 • Úvod do platformy Windows 8
 • Architektúra prostredia Modern UI a Windows Runtime – WinRT
 • Best practices pre tvorbu rozhrania Metro aplikácií
 • Vytvorenie Modern UI aplikácie použitím C# a XAML

Užívateľské rozhranie Modern UI

 • Knižnica WinRT
 • Nové ovládacie prvky a ich použitie
 • ListView a data binding
 • AppBar

Implementácia orientácie zariadenia, Snap View a sémantického zoomu

 • Ako prezentovať dáta v Metro aplikáciách
 • Orientácia zariadenia
 • Snap View
 • Sémantický zoom

Integrácia so štýlom práce vo Windows 8

 • Kontrakty Windows 8
 • Nastavenia a Flyouts
 • Implementácia stránky s preferenciami

Process Lifetime Management

 • Životný cyklus procesu Modern UI aplikácií
 • Rozdiely v behu/správaní oproti bežným aplikáciám
 • Implementácia manažmentu stavu aplikácie

Dlaždice a notifikácie

 • Pridanie dlaždíc do aplikácií
 • Implementácia notifikácií
 • Plánované toast notifikácie

Využitie moderného hardvéru

 • Práca s gestami
 • Senzory
 • Zachytávanie a prehrávanie obrazu a zvuku

Úvod do Windows Store

 • Windows Store
 • Publikovanie aplikácií do Windows Store