Visual Studio – Spracovanie XML v prostredí .NET

Cieľ kurzu: Kurz je určený vývojárom, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v prostredí .NET. Naučia sa, ako parsovať a validovať XML, generovať XML, dotazovať sa na jeho jednotlivé časti jazykmi XPath a XQuery, či transformovať XML dokumenty. Kurz sa venuje aj serializácii objektov do XML, ako aj podporou XML v SQL Serveri a jeho integráciou s .NET.

Vstupné požiadavky: základy objektového programovania v jazyku C# alebo VB.NET

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Úvod do XML v .NET frameworku

 • Úvod do XML
 • Problémy, ktoré sa riešia spracovaním XML
 • Formát XML a menné priestory
 • Podpora spracovania XML v .NET

Parsovanie XML dokumentov

 • Prehľad možností parsovania XML dokumentov
 • Parsovanie XML pomocou triedy XmlTextReader
 • Vytvorenie vlastného parseru
 • Vytvorenie webovej služby XML na parsovanie XML
 • Spracovanie chýb

Validácia XML dokumentov

 • Úvod do XML schém
 • Validácia XML počas parsovania
 • Validácia XML fragmentov
 • Pokročilá validácia použitím XSD schémy

Zapisovanie XML dokumentov

 • Prehľad možností generovania XML dokumentov
 • Zapisovanie XML dokumentov
 • Generovanie XML dokumentov s mennými priestormi
 • Kontrola formátovania XML a konverzia XML

Dotazovanie sa na XML dokumenty

 • Vyhľadávanie v XML dokumentoch použitím jazyka XPath
 • Vytvorenie document cache a navigácia v nej
 • Použitie tried XPathDocument, XPathNavigator, XPathExpression a XmlNodeList
 • Úvod do jazyka XQuery

Práca s prednačítanými XML dokumentami

 • Úvod do XML Document Object Model
 • Navigácia v XML použítim DOM
 • Vytváranie nových uzlov
 • Modifikácia a mazanie uzlov

XML transformácie

 • Úvod do transformácie XML dokumentov
 • Použitie triedy XslTransform
 • Aplikovanie XSLT style sheetov
 • Premenné a parametre

Serializácia objektov do XML

 • Dôvody a využiteľnosť serializácie do XML
 • Serializácia objektov triedou XmlSerializer
 • Kontrola serializácie XML
 • Deserializácia objektov

Implementácia XML v SQL Serveri 2005-2012

 • Natívny dátový typ XML
 • Benefity natívneho spracovania XML priamo v databáze
 • Použitie XPath a XQuery v databáze
 • XML indexy
 • Automatické vytváranie XML z relačných dát
 • Konverzia XML na relačné dáta
 • Integrácia s .NET frameworkom