Visual Studio – Práca s databázami v prostredí .NET

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na vývojárov, ktorí vyvíjajú databázové aplikácie v prostredí .NET a hľadajú možnosti, ako zrýchliť či zjednodušiť vývoj takýchto aplikácií. Kurz sa venuje využitiu najnovších technológií na takéto spracovanie, ako aj ošetreniu bežných problémov vznikajúcich pri ich použití. Postupne si prejdeme technológie ADO.NET, LINQ to SQL, Entity Framework, ako aj Synchronization Services. Záver kurzu sa venuje reportovaniu z databáz a prehľadu ostatných, menej používaných technológií, aby poskytol účastníkom plný prehľad o všetkých možnostiach práce s dátami v prostredí .NET. Kurz je využiteľný pre vývojárov v prostredí .NET 3.5, 4.0 a 4.5.

Vstupné požiadavky: skúsenosti s vývojom aplikácií v prostredí .NET, základy jazyka SQL

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Knižnica ADO.NET 4.0

 • Úvod do ADO.NET 4.0
 • Architektúra ADO.NET a použitie .NET data providerov
 • Pripojené a odpojené prostredie pri práci s dátami
 • Návrh databázovej aplikácie a ADO.NET

Základné úkony pri práci s databázami

 • Pripojenie k databáze
 • Vykonanie dotazu a spracovanie výsledkov
 • Parametrické dotazy a ošetrenie SQL Injection útoku
 • Práca so stored procedúrami
 • Connection pooling
 • Best practices pre prácu s dotazmi

Modifikácia dát pomocou príkazov ADO.NET

 • Vkladanie, úprava a mazanie dát
 • Použitie transakcií
 • Izolácia transakcií, integrita dát a konkurenčnosť spracovania
 • Lokálne a distribuované transakcie
 • Asynchrónne vykonávanie dotazov

Práca s dátami vo formulároch použitím DataSetov

 • Vytvorenie datasetu
 • Načítanie dát do datasetu
 • Zmena dát v datasete
 • Uloženie zmien dát v datasete do databázy a zrušenie zmien
 • Riešenie konfliktov, ošetrenie Lost Updates
 • Viazanie dát na ovládacie prvky
 • Práca s ovládacím prvkom DataGridView
 • Práca s objektami DataTable, DataView a DataRelation
 • Spracovanie viacerých datasetov – Multiple Active Result Sets (MARS)
 • Použitie DataSetu s webovou službou

Práca s dátami použitím technológie LINQ

 • Dotazovanie sa na dáta v pamäti použítim výrazov LINQ
 • Získanie dát z databáz použitím LINQ to SQL
 • Zmena dát použitím LINQ to SQL

Entity modely a ADO.NET Entity Framework 4.0

 • Vytvorenie entitno-dátového modelu použitím ADO.NET Entity Framework
 • Dotazovanie sa na entity v Entity Data modeli
 • Modifikácia entít v Entity Data modeli
 • Automatizácia voči databázam na pozadí

Občasne pripojené dátové zdroje a Synchronization Services

 • Úvod do Microsoft Synchronization Services
 • Download dát použitím Synchronization Services
 • Upload dát použitím Synchronization Services

Výstup dát a tlačové zostavy

 • Úvod do SQL Server Reporting Services
 • Komponent ReportViewer
 • Lokálne a serverové reporty
 • Tvorba reportov a ich zobrazovanie v aplikáciách

Prehľad ostatných technológií pre prácu s databázami

 • Technológia ADO
 • Technológia OleDB
 • Technológia ODBC
 • Technológia LightSwitch
 • Technológia WCF a OData