Visual Studio – paralelné a asychrónne programovanie v .NET

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre programátorov, ktorí chcú naplno využiť silu dnešných viacjadrových procesorov, prípadne potrebujú spracovávať úlohy paralelne. Tiež je určený programátorom, ktorí musia v aplikáciách implementovať procesy na pozadí, či už za účelom neblokovania aplikácií pre užívateľov počas vykonávania dlhotrvajúcich úloh (tlač reportov, dotazy na databázy, sťahovanie súborov, …), alebo z rôznych iných dôvodov. Účastníci sa naučia klasické metódy paralelného a asychrónneho spracovania, ako aj najnovšie technológie tohto spracovania v .NET 4.5. Kurz sa venuje aj ošetreniu praktických problémov vznikajúcich pri takomto spracovaní, ako napr. výmena dát medzi vláknami, súťaženie o zdroje počítača či synchronizácia vlákien. Pozornosť je venovaná aj korektnému návrhu aplikácie, a správnemu prevodu sekvenčných algoritmov na paralelné.

Trvanie: 2 dni

Vstupné požiadavky: Ovládať programovanie v C# alebo VB.NET aspoň na úrovni mierne pokročilý.

Obsahová náplň:

Úvod do paralelizmu

 • Prečo spracovávať paralelne?
 • Tradičné metódy vs. moderné metódy
 • Patterny paralelného spracovania
 • Problémy s paralelným spracovaním
 • Kedy sa oplatí paralelizovať a kedy nie

Asynchrónne spracovanie

 • Asynchrónny model .NET
 • Delegáti a interfacy
 • Uskutočnenie asynchrónneho volania
 • Zozbieranie výsledkov po ukončení asynchrónneho volania
 • Konverzia kódu na asynchrónny
 • Na čo si dať pozor pri asynchrónnom spracovaní
 • Operátory await, async a ďalšie asynchrónne novinky v .NET 4.5

Začíname s paralelizmom

 • Threading model .NET
 • Klasické spracovanie triedou Thread
 • Jednoduchý paralelizmus cez triedu BackgroundWorker
 • Dátové štruktúry určené pre paralelné programovanie
 • Konverzia sekvenčného kódu na paralelný
 • Vytvorenie paralelnej aplikácie hneď na začiatku

Task Parallel Library – TPL

 • Paralelný cyklus for a foreach
 • Trieda Task
 • Zreťazovanie paralelných úloh a sekvencie úloh
 • Hierarchia paralelných úloh typu parent-child
 • Čakanie na ukončenie úloh
 • Spracovanie výnimiek v úlohách
 • Predčasné ukončovanie úloh
 • Plánovač úloh a trieda ThreadPool
 • Vracanie hodnôt do hlavného vlákna po ukončení úlohy

Synchronizácia paralelných úloh

 • Locking
 • Spin-waiting
 • Trieda Interlocked – operácie bez uzamykania
 • Triedy Monitor, Mutex a Semaphore

Štruktúry pre paralelné programovanie

 • Kolekcie pre konkurenčné spracovanie
 • Primitívne synchronizačné typy
 • Triedy pre Lazy inicializáciu
 • Agregované výnimky

Pokročilé technológie paralelizmu v .NET

 • Parallel LINQ – PLINQ
 • Statická trieda Parallel
 • Paralelné lambda expressions
 • Task Factories
 • Vlastné plánovače úloh
 • Vlastné rozdeľovače úloh

Debugging a správnosť vykonávania

 • Prehľad špeciálnych bugov (deadlocky, data races)
 • Debugovanie a paralelnej aplikácie
 • Korekcia data races
 • Concurrency Visualizer
 • Všeobecné usmernenia k paralelnému spracovaniu