Visual Studio 2012 LightSwitch – Expresný vývoj hybridných aplikácií

Cieľ kurzu: Visual Studio LightSwitch je špeciálna edícia Visual Studia, určená na expresný vývoj databázových aplikácií, ktoré môžu byť bez ďalších úprav hocikedy nasadené ako klientské, webové, cloudové či mobilné aplikácie súčasne. Programátori sa naučia, ako za niekoľko minút vytvoriť stabilnú, 3-vrstvovú aplikáciu, s profesionálnym vzhľadom, použitím najmodernejších technológii, bez nutnosti ich detailného poznania, či zdĺhavého opakovaného programovania formulárov. Vývoj aplikácií je bleskurýchly, ušetrí firme hromadu času a umožní zaviesť aplikáciu do produkcie niekoľko násobne rýchlejšie. Najnovšia technológia Microsoftu z kategórie Rapid Development Tools.

Trvanie:  2 dni

Vstupné požiadavky: Ovládať základy programovania v C# alebo VB.NET a základy práce s databázami.

Obsahová náplň:

Prehľad Visual Studio 2012 LightSwitch

 • Vytvorenie LightSwitch projektu
 • Definícia dát
 • Vytvorenie obrazoviek
 • Validácia vstupu
 • Vypublikovanie aplikácie

Dátové zdroje

 • Pripojenie externej databázy
 • Práca s entitami a ich poliami
 • Zobrazenie výberu možností
 • Pridanie vypočítaných vlastností
 • Prepojenie dát
 • Filtrovanie, triedenie a zoskupovanie dát grafickými dotazmi
 • Vlastné spôsoby validácie

Obrazovky

 • Obrazovky zobrazujúce dáta
 • Úprava obrazoviek
 • Úprava vzhľadu aplikácie za behu
 • Tvorba menu a príkazov obrazoviek
 • Prepájanie obrazoviek
 • Šablóny obrazoviek a vizuálne témy

Rozšírenia LightSwitch

 • Rozširovanie ovládacích prvkov
 • Rozšírenia pre dátové zdroje
 • Integrácia s C# a VB.NET projektami

Zabezpečenie aplikácií

 • Nastavenie autentizácie
 • Vytváranie oprávnení
 • Obmedzovanie prístupu k obrazovkám
 • Použitie Debug Permissions na otestovanie kódu

Architektúra aplikácií LightSwitch

 • Prehľad architektúry
 • Prezentačná vrstva
 • Aplikačná vrstva
 • Dátová vrstva
 • Rozširovanie aplikácií LightSwitch
 • Nasadenie aplikácie