Visual Studio 2010 – vývoj aplikácií v prostredí WPF

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov, ktorí majú skúsenosti s vývojom Windows Forms aplikácií, a potrebujú vytvárať aplikácie s pokročilým užívateľským rozhraním Windows Presentation Foundation. Toto rozhranie je moderné, vektorové a plne graficky akcelerované. Užívatelia ho tiež prijímajú veľmi rýchlo, pretože pôsobí vysoko profesionálne. Vývojári sa naučia, ako rýchlo prejsť z Windows Forms na WPF, ktoré má ďaleko väčšie a pohodlnejšie možnosti vývoja prezentačnej vrstvy. Viac ako 80% kurzu sa dá využiť pre programovanie aplikácií pre rozhranie Windows 8 Metro bezo zmien.

Trvanie: 3 dni

Vstupné požiadavky:

Ovládať základy programovania v C# alebo VB.NET, mať základy práce s databázami.

Obsahová náplň:

Úvod do WPF 4.0

 • Architektúra aplikácií vo Windows Presentation Foundation
 • Jazyk XAML
 • Interoperabilita medzi Windows Forms a WPF
 • Windows Forms vs. WPF

Dizajn a vývoj užívateľského rozhrania

 • Vytvorenie layoutu okna
 • Použitie ovládacích prvkov
 • Zdieľanie zdrojov na úrovni okna
 • Vytvorenie konzistentného UI pomocou štýlov
 • Zmena vzhľadu prvkov pomocou šablón
 • Spracovanie udalostí a príkazov

Testovanie a debugovanie

 • Stratégie testovania WPF aplikácie
 • Debugovanie XAML
 • Globálne spracovanie neodchytených výnimiek
 • Základy zabezpečenia

Data binding a validácia dát

 • Základy WPF data bindingu
 • Vytvorenie data bindingu
 • Konverzia a validácia dát
 • Prezentácia dát počas vývoja
 • Implementácia Property Change Notification
 • Data binding na kolekcie objektov
 • Použitie Collection Views
 • Vytvorenie rozhrania typu Master-Detail
 • Použitie dátových šablón

Vylepšenie práce s UI

 • Asynchrónne spracovanie
 • Paralelizácia úloh
 • Implementácia rýchleho UI
 • Lokalizácia a globalizácia
 • Implementácia nápovedy pre užívateľov
 • Implementácia prístupnosti aplikácií pre hendikepovaných užívateľov
 • Rozhranie Office Ribbon pre aplikácie

2D a 3D grafika, multimédiá a tlač vo WPF

 • 2D grafika
 • Grafické efekty
 • Zobrazovanie obrázkov
 • Pridanie multimédií do WPF aplikácií
 • Vytváranie a tlač dokumentov
 • Úvod do akcelerovanej 3D grafiky

Vlastné ovládacie prvky

 • Vytváranie ovládacích prvkov vo WPF
 • Vytváranie užívateľských ovládacích prvkov
 • Vytváranie vlastných ovládacích prvkov
 • Správa vzhľadu prvkov pomocou vizuálnych stavov
 • Integrácia WPF prvkov do Windows Forms aplikácií

Správanie aplikácie a príkazy užívateľov

 • Implementácia Attached Properties
 • Implementácia Drag&Drop UI
 • Implementácia Expression Blend Behaviors, triggrov a akcií

Animácie vo WPF

 • Použitie animácií
 • Použitie triggrov
 • Implementácia Data Visualizations

Správa stavu, konfigurácie a životného cyklu aplikácií

 • Práca s aplikačnými a užívateľskými nastaveniami
 • Vytvárenie vlastných konfiguračných sekcií
 • Možnosti distribúcie WPF aplikácií
 • Distribúcia standalone WPF aplikácií pomocou inštalátora
 • Distribúcia XBAP aplikácií pomocou ClickOnce
 • Konfigurácia zabezpečenia